W17 trimaran

W17 er ein open 17 fots trimaran konstruert av kanadiske Mike Waters. Teikningar er tilgjengelege for å byggja sjølv. Konstruktør Mike Waters har førti års røynsle med fleirskrogsbåtar, og eigde i mange år prototypen for Dragonfly 800.  W17 blei konstruert og bygd med tanke på eigen bruk, men byggeplanar er no selde i over 150 eksemplar i alle verdsdelar. Toppfart er målt til 15 knop, og 10 knop er ganske vanleg. Rigg er tilgjengeleg i to versjonar - ein turversjon med roterande vingemast i tre og mindre seglføring, og ein sportversjon med roterande vingemast i karbon og større seglføring; planar for bygging av mast er inkludert. Ein forlenga versjon (W19) med krypinn-kabin for ein person er under bygging, og kan blir gjort tilgjengeleg. Denne har svingfalding (sideskroga svingar bakover og inn mot hovudskroget). Byggemateriale er epoksy kryssfinér.


 • synkefri med sjølvlensande cockpit
 • beskytta cockpit med ryggstø (i motsetning til mange andre små trimaranar der ein sit oppå båten
 • kan transporterast på vanleg hengar; med flat botn kan båten sjøsetjast på enkelt vis
 • faldbar; sideskroga svingar opp og kviler på hovudskrog (svingfalding inn mot hovudskrog er under utvikling)
 • skroglengde 5,2 m
 • total breidde 4,2 m, samanfalda breidde 2,2 m 
 • svingbar sverdkjøl i hovudskrog
 • svingbart ror i hovudskrog
 • netto vekt 185 kg
 • turversjon har roterande vingemast i tre: 7,35 m 
 • turversjon seglføring: storsegl 11,1 m2, fokk 4,4 m2, medvindssegl 9,6 m2
 • sportversjon har roterande vingemast i karbon: 8,0  m
 • sportversjon seglføring: storsegl 13,7 m2, fokk 4,9 m2, medvindssegl 10,5 m2
 • materialkostnader er om lag NOK 100.000; byggetid 400-500 timar
Last ned artikkel om W17 (engelsk)
Kjøp byggeplanar

Nettstaden Small Trimaran Design

Mike Waters nettstad har eit vell av informasjon om små trimaranar generelt, og W17 spesielt:

 • presentasjon av W17 og W22
 • foto og video
 • publiserte artiklar
 • Informasjon om konstruksjon og bygging
 • tips om segling
 • synspunkt på andre små trimaranar
 • kopi av artiklar publiserte i tidsskrift
 • osv.
W17 under segl
samanfalda på tilhengar
Lysbileteserie med detaljar