Dette er båtar med tradisjonelle linjer, men gjerne bygd i moderne material.

I utvalet er det båtar for kombinert roing og segling, og reine seglbåtar. Dei fleste av desse båtane er utstyrte med senkekjøl, og kan dermed sjøsetjast frå tilhengar.


I utvalet er det båtar med spririgg, gaffelrigg og luggerrigg; mange med ustaga mast for enkel mastring og rigging.