Kernic

Kernic, bygd i epoksy/kryssfinér, er både ein rask robåt og ein god seglar. Begge master er ustaga, og mastring tek få minuttar, også i sjø.

Båten er ein stødig familiebåt, og opp til fire personar kan ro båten samstundes. Mesanseglet stabiliserer ved roing. 

Båten er synkefri, med vasstette skott både akterut og forut.

Kernic har også plass til ein liten hekkmontert utanbordsmotor.

Kernic komplett med rigg, segl og året vil kosta om lag 150.000 kr (inkl. mva), og kan byggjast av Ryfylke båtbyggjeri.

Konstruksjon