Caledonia Yawl

Konstruert av Iain Oughtred; inspirert av Shetlandsbåten. Dette er truleg Iain Oughtreds mest kjende båt, bygd både av profesjonelle og amatørar på alle kontinent.

  • kan riggast med gunter eller balansert luggersegl

  • lengd ca. 6 m; vekt ca. 300 kg.

  • detaljerte teikningar for bygging: Kr. 2100

Caledonia Yawl rigg
Caledonia Yawl skrog