Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

31.03.20 5:06 By Kleppar

Dei fleste av oss har vage idear om at evangelisk kristent tankegods er ein viktig byggekloss i Trump-administrasjonens ideologi. Vår fyrste reaksjon er kan hende det motsette - at Trump representerer det motsette av den kristne bodskapen. Men me burde vita betre – i mesteparten av tida kristendommen har vore ein dominerande religion har han vore eit nyttig instrument for den styrande elite. So også i USA.


Me kan smila når me ser Trumps regjering samla i bønn, og tru at dette bare er marknadsføring overfor visse grupper, men det er viktig å taka dette religiøst funderte tankegodset på fullt alvor.


Capital Ministries er ein viktig ideologisk premissgjevar for ideologien. Det konservative tankegodset er direkte motivert frå den kristne bibelen.


Capital Ministries legg ikkje skjul på kva dei vil, og heller ikkje kva støtte dei har i regjering, kongress og senat.


Capital Ministries trusvedkjenning kjem komplett med Satan, falne englar, bortrykking, tusenårsrike, helvete og evig fortaping – ramma inn i ei fundamentalistisk bibelforståing med skaping, Adams syndefall, jomfrufødsel osv. Ikkje uventa er to land viktige – Israel og USA.

Capital Ministries´ Bible Studies er forvitneleg lesnad. Her kan ein finna spesifikke bibelvers og bibeltekstar for det meste av konservativ politikk, som for eksempel dette.


Om privat eigedom: Gud er for privat eigedomsrett

“You shall not move your neighbor’s boundary mark, which the ancestors have set.”(Deuteronomy 19:14)

"Do not move the ancient boundary or go into the fields of the fatherless.”(Proverbs 23:10)

Since these passages support the theological premise that God is pro private-property ownership, it follows that the principle of private-property ownership must underlie the government’s tax policy. Since God says people are to have personal ownership and personal possessions, and because such is a tenet of the United States Constitution, the U.S. government must take this into consideration when forming taxation policy. The money government takes from individuals first belongs to those individuals. It does not first belong to the society or the government. Therefore, the government must respect individuals’ rights and tax them justly. In other words, “Thou shall not steal” comes into play (versus if the government legally owned the property to begin with). This is the second principle: the premise of private property. 

Om skatt: Progressiv skatt er urettferdig!

The next principle of taxation relates to government’s just and proportional treatment between all individuals who are taxed. Why? Because in a free-market economy, each person will end up with differing amounts of private property depending on what he can earn given his personal industriousness, education, God-given abilities and talents, character, and providence. The fact that people are disproportionate does not give government the right to be disproportionate: For government to tax disproportionately is for government to be unjust—the very thing God specifically commands government not to be! If God is just and He created government, then it follows that He expects government to act justly between its respective citizens. 

To gain or not gain private property or to earn more or less than another person is a freedom of choice previously acknowledged by the government in a free-market capitalistic system. Given this premise, when one individual earns more than another, it follows that it is not just for the government to tax that person at a higher percentage. 

Det er urettferdig at fattige ikkje betaler skatt!

Nearly half of all Americans—48 percent— pay no income tax at all. 

Note that this is not how God taxed Israel; the just God of Israel demanded that all pay 10 percent off the top with no adjustments allowed, no matter what they earned. What this means in America is this: currently, the 48 percent lower-income-producing Americans only pay two percent of the nation’s total income tax. For the government to rationalize such policies as being compassionate is for the government to in essence become unjust to the citizenry it serves. (The manifesting of compassion is a concept applicable to individuals, churches, businesses, and families, but not to governments). 

Om miljøvern: Gud sørger for at miljøet er i balanse (me treng ikkje bry oss)

Other related passages of Scripture serve to contradict the idea that man by himself can destroy his earthly habitat. For example, Psalm 104:30 states, You send forth Your Spirit, they are created; And You renew the face of the ground. God says He will continually renew the face of the earth until He forms a new heaven and a new earth in the end times (Rev. 21:1).

In the thousands of years of climate history since these words were recorded, the veracity of God’s promises have proven to be reliable. So, who then should we trust?

Bibeltimen om miljøvern er ein einaste lang polemikk mot økologisk tenking; Guds har skapt følgande hierarki:

GOD
Man
………….
Animals
Birds
Fish
Insects
Microbiology

Nettstaden til Capital Ministries er skriven i eit kvasiintellektuelt språk, med forklaringar av ord på gresk og hebraisk, filosofiske utgreiingar osv., men i botn og grunn er det eit reaksjonært, kristenfundamentalistisk forsvar for kapitalismen, og spesielt den amerikanske varianten.

Parallellen til politisk islam er nærliggjande; den islamske i form av IS og den kristne i form av hegemonen USA