Kinas økonomi under og etter korona

05.04.20 07:04 By Kleppar - Comment(s)
Er vestlege økonomar treffsikre om Kinas økonomi?

Økonomar kan vera gode navigatørar når kursen skal stakast ut over korte avstandar. Deira modellar og økonometrikk er mykje mindre treffsikre når ein skal navigera i ukjent terreng over lengre avstandar fram i tid. Denne teksta er skriven av ein ikkje...

Koronakampen: Asia og Vesten

02.04.20 04:59 By Kleppar - Comment(s)

Koronakamp i aust og vest

Faktum: I kampen mot det same koronaviruset, som har vore like smittsamt heile tida, har Sør-Korea med eit folketal på over 50 millionar om lag 10.000 smitta, Beijing med folketal på 21 millionar har om lag 550 smitta, medan Norge med litt over 5 millionar har over...

Kinas koronakamp - diktatorisk overvaking eller godt leiarskap og samarbeid (kortversjon i Dag og Tid 3. april 2020)?

31.03.20 05:18 By Kleppar - Comment(s)
Kinas koronakamp - diktatorisk overvaking eller godt leiarskap og samarbeid (kortversjon i Dag og Tid 3. april 2020)?

Det gjennomgåande temaet i norske massemedia når ein skriv om Kinas kamp mot koronaviruset er at landet har lukkast bare fordi det er ein kontroll- og overvakingsstat.

Me les om samansveiste dører, om droner som svirrar rundt på jakt etter maskelause stakkarar, om mobilappar som kontrollerer og overv...

Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

31.03.20 05:06 By Kleppar - Comment(s)
Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

Dei fleste av oss har vage idear om at evangelisk kristent tankegods er ein viktig byggekloss i Trump-administrasjonens ideologi. Vår fyrste reaksjon er kan hende det motsette - at Trump representerer det motsette av den kristne bodskapen. Men me burde vita betre – i mesteparten av tida kristendomme...

Vestleg "humanisme" og Xinjiangs muslimar

02.03.20 01:16 By Kleppar - Comment(s)

Dei mange artiklar i vestleg presse om arbeidsleirar i Xinjiang kolporterer ein seigliva myte: At vestlege land, i deira respons mot trugsmål (i dette tilfellet valdeleg, jihaddistisk, separatistisk islam) er så mykje mildare og meir sivilisert enn «dei andres» mot det same. Men Vestens mistenkelegg...

Om frykt for Kina og Russland (Dag og Tid 21. februar 2020)

25.02.20 07:48 By Kleppar - Comment(s)

TJØNNS FRYKT

Journalist Halvor Tjønn teiknar eit dystert bilete av verda, der vårt vestlege demokrati blir truga av autoritære land under rask militær og teknisk oppbygging og med vondt i sinne. Han støttar seg på etterretningstenesta si trugsmålsvurdering.

Dag og Tid har to andre kronikørar som også...

Båtbyggjing - oppdatering

21.02.20 01:13 By Kleppar - Comment(s)

Byggjeprosjekt 1: Kernic ro- og seglbåt for Storhaug båtdelingslag skal byggjast av Ryfylke båtbyggjeri på Finnøy.


Byggjeprosjekt 2: Libertist 703 trimaran for meg sjølv skal byggjast i Polen i løpet av våren.


Koronaviruset og ein norsk professor (Aftenposten 14. februar 2020)

14.02.20 02:51 By Kleppar - Comment(s)

Dette innlegget i Aftenposten 14. februar er svar på ein kronikk i samme avis 5. februar:

Koronaviruset og ein norsk professor

Eg bur i Kina, eit samfunn i full beredskap, medan professor Carl Henrik Knutsen i ein kronikk 5. februar produserer ideologi frå eit lunt kontor på Blindern, kamuflert som læ...

Min neste båt - ein trimaran

10.01.20 16:39 By Kleppar - Comment(s)
Min neste båt - ein trimaran

For om lag ti år sidan eigde eg ein Adventure Mirage kajakk med utriggarar og segl (foto nedanfor). Han var morsom å segla, men svært våt; ikkje noko for kjølige sommardagar på Vestlandet, serleg ikkje når eigaren var godt over femti år. Etter nokre år selde eg han. Men eg har aldri gløymt gleda av ...

Storhaug båtdelingslag er stifta

09.01.20 06:28 By Kleppar - Comment(s)
Storhaug båtdelingslag er stifta

Storhaug båtdelingslag blei stifta sommaren 2019, med organisasjonsnummer, medlemskap i Frivillighetsregisteret, vedteker, eit styre og ein nettstad.

Hausten gjekk med til planlegging av naust-ombygging og skriving av søknader for midler til å bygga båt og kjøpa utstyr.


I januar 2020 går ein i gang m...

Båtdeling i Stavanger

03.05.18 17:26 By Kleppar - Comment(s)

BÅTDELING I STAVANGER 


www.delbåt.no
Har du gått turstien langs sjøen på Storhaug - Godalen, Ramsvig, Emmaus, Pannevigodden og Breivig - og drøymt om ein dorgetur rundt Stora Marøya, ein rotur til eit romantisk kveldsbad på Fladaskjeret, eit strandhogg på Litle Teistholmen, eller ein kvikk seila...

Artikkel i bydelsavisa, Storhaug desember 2017

03.03.18 17:58 By Kleppar - Comment(s)

De heldige får båtplass før rullator!

Eg er innflyttar til Storhaug - opphaveleg frå Sandnes, men har budd over tjue år i Kina, og ti år på Grünerløkka i Oslo. Kona (frå Beijing) og eg var samde om ein ting då me såg oss om etter bustad i Stavanger - han skulle vera nær sentrum og nær sjø; då måtte ...

Kor går Kina?

03.03.18 17:32 By Kleppar - Comment(s)

Dei siste dagane har mange spurt meg om Kina. NRKs Urix har hatt innslag om Kina i denne veka, og har sitert China Digital Times, og ein norsk professor i Oxford. Ein nemner at Kina vil ta bort to-periode begrensinga på president-embedet, og ymse sensur av ord på internett.


Kinas presidentembete
D...

Nybygg - Phoenix III

25.02.18 13:09 By Kleppar - Comment(s)

Etter mykje fram og tilbake startar bygging av Phoenix III om kort tid. Sjå informasjon om båten her. Ferdig ein gong utpå våren, med båtopplagsplass i Ramsvig.


Bilderesultat for phoenix III

Previous Next