Myter om Kina

17.05.20 8:19 By Kleppar - Comment(s)

Om me ser bort frå den mest primitive og uinformerte kritikk av det kinesiske samfunnet, som hovudsakleg er botna i antisosialisme og sjablongmessige krav om duplisering av det vestlege val-demokratiet, eksisterer det ein kritikk av det kinesiske samfunnet på eit noko høgare nivå, i hovudsak i form ...

Har demokratiet vore til hjelp i Sør Koreas og Taiwans koronakamp?

16.05.20 4:22 By Kleppar - Comment(s)

Aftenposten og fleire andre norske og utanlandske media har freista konstruera ei forteljing om at Sør Korea og Taiwans gode resultat i koronakampen skuldast deira demokrati.

Sist ute var Kristoffer Rønneberg i Aftenposten, som først hevdar at Taiwan gav eit åtvaring til WHO i slutten av desember. WH...

Kinas økonomi under og etter korona

05.04.20 7:04 By Kleppar - Comment(s)
Er vestlege økonomar treffsikre om Kinas økonomi?

Økonomar kan vera gode navigatørar når kursen skal stakast ut over korte avstandar. Deira modellar og økonometrikk er mykje mindre treffsikre når ein skal navigera i ukjent terreng over lengre avstandar fram i tid. Denne teksta er skriven av ein ikkje...

Koronakampen: Asia og Vesten

02.04.20 4:59 By Kleppar - Comment(s)

Koronakamp i aust og vest

Faktum: I kampen mot det same koronaviruset, som har vore like smittsamt heile tida, har Sør-Korea med eit folketal på over 50 millionar om lag 10.000 smitta, Beijing med folketal på 21 millionar har om lag 550 smitta, medan Norge med litt over 5 millionar har over...

Kinas koronakamp - diktatorisk overvaking eller godt leiarskap og samarbeid (kortversjon i Dag og Tid 3. april 2020)?

31.03.20 5:18 By Kleppar - Comment(s)
Kinas koronakamp - diktatorisk overvaking eller godt leiarskap og samarbeid (kortversjon i Dag og Tid 3. april 2020)?

Det gjennomgåande temaet i norske massemedia når ein skriv om Kinas kamp mot koronaviruset er at landet har lukkast bare fordi det er ein kontroll- og overvakingsstat.

Me les om samansveiste dører, om droner som svirrar rundt på jakt etter maskelause stakkarar, om mobilappar som kontrollerer og overv...

Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

31.03.20 5:06 By Kleppar - Comment(s)
Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

Dei fleste av oss har vage idear om at evangelisk kristent tankegods er ein viktig byggekloss i Trump-administrasjonens ideologi. Vår fyrste reaksjon er kan hende det motsette - at Trump representerer det motsette av den kristne bodskapen. Men me burde vita betre – i mesteparten av tida kristendomme...

Vestleg "humanisme" og Xinjiangs muslimar

02.03.20 1:16 By Kleppar - Comment(s)

Dei mange artiklar i vestleg presse om arbeidsleirar i Xinjiang kolporterer ein seigliva myte: At vestlege land, i deira respons mot trugsmål (i dette tilfellet valdeleg, jihaddistisk, separatistisk islam) er så mykje mildare og meir sivilisert enn «dei andres» mot det same. Men Vestens mistenkelegg...

Om frykt for Kina og Russland (Dag og Tid 21. februar 2020)

25.02.20 7:48 By Kleppar - Comment(s)

TJØNNS FRYKT

Journalist Halvor Tjønn teiknar eit dystert bilete av verda, der vårt vestlege demokrati blir truga av autoritære land under rask militær og teknisk oppbygging og med vondt i sinne. Han støttar seg på etterretningstenesta si trugsmålsvurdering.

Dag og Tid har to andre kronikørar som også...

Previous Next