Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

31.03.20 5:06 By Kleppar - Comment(s)

Dei fleste av oss har vage idear om at evangelisk kristent tankegods er ein viktig byggekloss i Trump-administrasjonens ideologi. Vår fyrste reaksjon er kan hende det motsette - at Trump representerer det motsette av den kristne bodskapen. Men me burde vita betre – i mesteparten av tida kristendomme...

Vestleg "humanisme" og Xinjiangs muslimar

02.03.20 1:16 By Kleppar - Comment(s)

Dei mange artiklar i vestleg presse om arbeidsleirar i Xinjiang kolporterer ein seigliva myte: At vestlege land, i deira respons mot trugsmål (i dette tilfellet valdeleg, jihaddistisk, separatistisk islam) er så mykje mildare og meir sivilisert enn «dei andres» mot det same. Men Vestens mistenkelegg...

Om frykt for Kina og Russland (Dag og Tid 21. februar 2020)

25.02.20 7:48 By Kleppar - Comment(s)

TJØNNS FRYKT

Journalist Halvor Tjønn teiknar eit dystert bilete av verda, der vårt vestlege demokrati blir truga av autoritære land under rask militær og teknisk oppbygging og med vondt i sinne. Han støttar seg på etterretningstenesta si trugsmålsvurdering.

Dag og Tid har to andre kronikørar som også...

Båtbyggjing - oppdatering

21.02.20 1:13 By Kleppar - Comment(s)

Byggjeprosjekt 1: Kernic ro- og seglbåt for Storhaug båtdelingslag skal byggjast av Ryfylke båtbyggjeri på Finnøy.


Byggjeprosjekt 2: Libertist 703 trimaran for meg sjølv skal byggjast i Polen i løpet av våren.


Koronaviruset og ein norsk professor (Aftenposten 14. februar 2020)

14.02.20 2:51 By Kleppar - Comment(s)

Dette innlegget i Aftenposten 14. februar er svar på ein kronikk i samme avis 5. februar:

Koronaviruset og ein norsk professor

Eg bur i Kina, eit samfunn i full beredskap, medan professor Carl Henrik Knutsen i ein kronikk 5. februar produserer ideologi frå eit lunt kontor på Blindern, kamuflert som læ...

Min neste båt - ein trimaran

10.01.20 16:39 By Kleppar - Comment(s)

For om lag ti år sidan eigde eg ein Adventure Mirage kajakk med utriggarar og segl (foto nedanfor). Han var morsom å segla, men svært våt; ikkje noko for kjølige sommardagar på Vestlandet, serleg ikkje når eigaren var godt over femti år. Etter nokre år selde eg han. Men eg har aldri gløymt gleda av ...

Storhaug båtdelingslag er stifta

09.01.20 6:28 By Kleppar - Comment(s)

Storhaug båtdelingslag blei stifta sommaren 2019, med organisasjonsnummer, medlemskap i Frivillighetsregisteret, vedteker, eit styre og ein nettstad.

Hausten gjekk med til planlegging av naust-ombygging og skriving av søknader for midler til å bygga båt og kjøpa utstyr.


I januar 2020 går ein i gang m...

Previous Next