Handel som privilegium

17.09.21 05:05 By Kleppar - Comment(s)
Handel som privilegium
Skal handel mellom nasjonar vera verdibasert? Er handel med Noreg eit privilegium? Er det eit større dilemma å handla med Kina enn med andre land, t.d. USA?

Er Kina sosialistisk?

10.08.21 11:19 By Kleppar - Comment(s)
Er Kina sosialistisk? Er dette eit viktig spørsmål?

Valgomatar ved stortingsvalet 2021

10.08.21 08:13 By Kleppar - Comment(s)
Kva fortel valgomatar om kor opptekne me er av utanrikspolitikk?

Korona-politikk

11.07.21 16:15 By Kleppar - Comment(s)
Koronakampens politiske dimensjon og Noregs tvilsame bidrag

Stavanger Aftenblads antigratulasjon

07.07.21 15:27 By Kleppar - Comment(s)
Stavanger Aftenblads antigratulasjon
Innlegg om Aftenbladets antigratulasjon på hundreårsjubilieet for det kinesiske kommunistpartiet; redaksjonell smålighet på sitt verste!

Hundreårsfeiring

04.07.21 01:57 By Kleppar - Comment(s)
Hundreårsfeiring
Er hundreårsjubileet til Kinas kommunistiske parti verd ei feiring? Klassekampen og dei fleste norske aviser syns ikkje det. Bloggeigar Klepsvik meiner noko anna.

Folkemord i Xinjiang?

24.06.21 15:40 By Kleppar - Comment(s)
Folkemord i Xinjiang?
Statistikk viser at leverkåra i Xinjiang langt overgår naboland.

Whataboutism

18.06.21 11:43 By Kleppar - Comment(s)
Eit forsvar for whataboutism.

Fullvaksinert i utlandet

13.06.21 15:19 By Kleppar - Comment(s)
Fullvaksinert i utlandet
Kva reglar gjeld for oss som er fullvaksinert i eit land utanfor Europa?

Aggressive land

13.06.21 08:20 By Kleppar - Comment(s)
Aggressive land
Er Russland og Kina meir aggressive enn USA og andre vestlege land? Dette er ein påstand som ein ikkje finn dekning for i fakta.

Statsmord

04.06.21 03:50 By Kleppar - Comment(s)
Er dødsstraff det einaste forkastelege statsmordet?

Folkemord og slavearbeid i Xinjiang?

02.06.21 16:25 By Kleppar - Comment(s)
Er Xinjiang både under utvikling og avvikling?

Noreg overgår Kina

26.03.21 03:24 By Kleppar - Comment(s)
Noreg overgår Kina
Eit trist "jubileum": Noreg overgår Kina i antall covid-19 smittetilfelle

Lærdom

17.02.21 03:26 By Kleppar - Comment(s)
Kva har eg lært etter å ha budd nesten eitt år i Kina?

Digipost

10.02.21 14:15 By Kleppar - Comment(s)
Digipost
Digiposts bruk av Google-Analytics for sporing gjer tenesta til ein løpegutt for Google; sikker e-post blir med dette ein vits.

Typisk norsk...

09.02.21 02:01 By Kleppar - Comment(s)
Macau og Oslo har same folketal og omtrent same levestandard. Oslo har over 50.000 smitta og over 200 daude; Macau har 63 smitt og ingen daude. Tilfeldig?

Ekspansjon

17.01.21 03:04 By Kleppar - Comment(s)

   

Avisene er fulle av påstandar om kinesisk og russisk ekspansjon. Sist ute var journalist Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. I artikkelen «Byen på åskammen» 15. januar 2021 skriv han alarmerande om alternativa til det amerikanske fyrtårnet; han finn ikkje mykje å gleda seg over...

Dokumentarfilm

07.01.21 04:30 By Kleppar - Comment(s)

Kart som viser reiseruta

I byrjinga av 1980-talet var amerikanske GeoSource engasjert av den kinesiske stat for å driva geofysisk kartleggjing i Qaidam-bassenget med mål å finna geologiske formasjonar som kunne innehalda olje eller gass. Eg jobba som administrator og tolk ved forsyningsbasen i Leng...

Lærdommar og spådommar

30.12.20 08:25 By Kleppar - Comment(s)

Svært mange land i verda har ei smitteutvikling lik den norske (sjå graf ovanfor); altså ei forverring i løpet av 2020. Media har skrive stolpar opp og vegger ned om rettslege og psykologiske fylgjer av epidemien, om dugnad og råd, og ymse forklåringar er presenterte for kvifor land som Kina o...

Hovmod står for fall?

17.12.20 07:14 By Kleppar - Comment(s)
Hovmod står for fall?

Å observera sin eigen kultur litt på avstand er alltid nyttig. Eg gjer meg nokre tankar her under mitt eittårige opphald i Beijing som «koronaflyktning».


Koronaviruset oppfører seg likt i alle land det slår seg ned i, så det er all grunn til å samanlikna ulike lands strategiar og kapasitetar.


På fleir...

Next