Whataboutism

18.06.21 11:43 By Kleppar - Comment(s)
Eit forsvar for whataboutism.

Fullvaksinert i utlandet

13.06.21 15:19 By Kleppar - Comment(s)
Fullvaksinert i utlandet
Kva reglar gjeld for oss som er fullvaksinert i eit land utanfor Europa?

Aggressive land

13.06.21 08:20 By Kleppar - Comment(s)
Aggressive land
Er Russland og Kina meir aggressive enn USA og andre vestlege land? Dette er ein påstand som ein ikkje finn dekning for i fakta.

Statsmord

04.06.21 03:50 By Kleppar - Comment(s)
Er dødsstraff det einaste forkastelege statsmordet?

Folkemord og slavearbeid i Xinjiang?

02.06.21 16:25 By Kleppar - Comment(s)
Er Xinjiang både under utvikling og avvikling?

Noreg overgår Kina

26.03.21 03:24 By Kleppar - Comment(s)
Noreg overgår Kina
Eit trist "jubileum": Noreg overgår Kina i antall covid-19 smittetilfelle

Lærdom

17.02.21 03:26 By Kleppar - Comment(s)
Kva har eg lært etter å ha budd nesten eitt år i Kina?

Digipost

10.02.21 14:15 By Kleppar - Comment(s)
Digipost
Digiposts bruk av Google-Analytics for sporing gjer tenesta til ein løpegutt for Google; sikker e-post blir med dette ein vits.

Typisk norsk...

09.02.21 02:01 By Kleppar - Comment(s)

For oss som bur i Asia og fylgjer med i norske massemedium er det interessant å leggja merke til kor tilfredse norske politikarar i det store og heile er med sin eigen innsats i kampen mot koronaviruset. Ja, den norske koronastatistikken, i europeisk samanheng, er slett ikkje verst. Å vera best blan...

Ekspansjon

17.01.21 03:04 By Kleppar - Comment(s)

   

Avisene er fulle av påstandar om kinesisk og russisk ekspansjon. Sist ute var journalist Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. I artikkelen «Byen på åskammen» 15. januar 2021 skriv han alarmerande om alternativa til det amerikanske fyrtårnet; han finn ikkje mykje å gleda seg over...

Dokumentarfilm

07.01.21 04:30 By Kleppar - Comment(s)

Kart som viser reiseruta

I byrjinga av 1980-talet var amerikanske GeoSource engasjert av den kinesiske stat for å driva geofysisk kartleggjing i Qaidam-bassenget med mål å finna geologiske formasjonar som kunne innehalda olje eller gass. Eg jobba som administrator og tolk ved forsyningsbasen i Leng...

Lærdommar og spådommar

30.12.20 08:25 By Kleppar - Comment(s)

Svært mange land i verda har ei smitteutvikling lik den norske (sjå graf ovanfor); altså ei forverring i løpet av 2020. Media har skrive stolpar opp og vegger ned om rettslege og psykologiske fylgjer av epidemien, om dugnad og råd, og ymse forklåringar er presenterte for kvifor land som Kina o...

Hovmod står for fall?

17.12.20 07:14 By Kleppar - Comment(s)
Hovmod står for fall?

Å observera sin eigen kultur litt på avstand er alltid nyttig. Eg gjer meg nokre tankar her under mitt eittårige opphald i Beijing som «koronaflyktning».


Koronaviruset oppfører seg likt i alle land det slår seg ned i, så det er all grunn til å samanlikna ulike lands strategiar og kapasitetar.


På fleir...

Økonomisk vekst i Kina og USA

10.11.20 13:24 By Kleppar - Comment(s)
Økonomisk vekst i Kina og USA

Det er ein seigliva myte at kapitalismens fortrinn er rask økonomisk vekst. Men er det sant? Her er historisk statistikk frå 1953 til og med 2020 som viser økonomisk vekst i Kina og USA. Gjennomsnittleg vekst i USA i heile perioden er 2,9 prosent; i Kina 8,3 prosent. Ein lyt sjølvsagt ha i tankane a...

Ny båt for Storhaug båtdelingslag

21.10.20 08:28 By Kleppar - Comment(s)
Ny båt for Storhaug båtdelingslag

Storhaug båtdelingslag  er klar med sin fyrste båt: Kernic, etter teikningar av den kjende franske båtkonstruktøren François Vivier, blei bygd i løpet av våren 2020 ved Ryfylke båtbyggjeri. Båten blei bygd i epoxy/kryssfinér.


Båten er ein stødig familiebåt, konstruert for å tola den franske...

Politiske parti i Kina

20.10.20 12:23 By Kleppar - Comment(s)
Politiske parti i Kina
Heilt sant er det ikkje at det bare er eitt politisk parti i Kina - meir korrekt er det vel å seia at det bare er eitt styringsparti.

Me kan vel vera samde om at politikkens mål er å byggja eit godt samfunn for det store fleirtalet av folket som bur der; så vil det gode samfunn alltid vera eit dy...

Nytt båtprosjekt

14.10.20 15:19 By Kleppar - Comment(s)
Nytt båtprosjekt

Fritida kan fyllast med så mangt; nokre har dilla på kjøp av vesker, klede og sko, andre mekkar bil og motorsykkel som nesten aldri forlet garasjen; andre kosar seg på hytta, nokre driv med allslags oppussingsobjekt i eigen heim; mange køyrer land og strand i bubil, nokre flyg eller køyrer...

FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ 71-ÅRSDAGEN

02.10.20 12:20 By Kleppar - Comment(s)
FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ 71-ÅRSDAGEN

Folkerepublikken Kina feirar sin 71-årsdag medan store deler av verda er midt oppi ein langvarig kamp mot covid-19 på åttande månaden. Kinas primære koronastrategi har heile tida vore å redda liv, ikkje å redda økonomien; landet har hatt smitten under kontroll i fleire månadar alt, og livet her går ...

Aftenposten og Kina

21.08.20 01:28 By Kleppar - Comment(s)
Aftenposten og Kina

Om "Kina-ekspertar"
I det siste (t.d. 17. august 2020) har Aftenposten hatt fleire artiklar om Kina i typisk stil: Journalistisk avstandssynsing med kommentarer frå vestlege «Kina-ekspertar». Kor mange av dei som har fartstid frå Kina dei siste åra, eller som kan kinesisk, er eit ope s...

Kinas økonomi og korona (artikkel i Stavanger Aftenblad 10. august 2020)

10.08.20 03:52 By Kleppar - Comment(s)
Kinas økonomi og korona (artikkel i Stavanger Aftenblad 10. august 2020)
Eurosonens økonomi i andre kvartal 2020 hadde negativ vekst på minus 12 %, USA på minus 33 %, mens Kinas økonomi vaks med 3 %. Korleis kan Kinas vekst forklårast? Her er nokre tankar omkring dette, frå ein Kina-observerande ikkje-økonom.


Mange økonomar vil ha oss til å tru at den mest avanserte økono...
Next