segl og årer
Norseman AS

Jewell nr. 6 segling nær Stavanger

Jewell nr. 6

Jewell foto andre byggenummer: Kvitt skrog Australia (2015), grønt skrog England (2016), blått skrog USA (2013)