segl og årer
Norseman AS

By: Kleppar | November 29, 2015

Er du ein av dei mange som har lyst på båt, men ingen stad å ha han? Står du på venteliste for båtplass i ei småbåthamn? Utset du kjøp av båt til båtplassen omsider blir tildelt? Eg vil gjerne ta til orde for eit alternativ båteigarskap!


Er lysten på båt større enn tålmodet til å venta på båtplass kan du løysa dette ved å ha båt på tilhengar, som du sjøset kvar gong du bruker han. Dei fleste båteigarar her i landet eig ein båt som er mellom fire og sju meter lang; er båten ikkje for tung, motoren ikkje for stor, og overbygget ikkje for ruvande går det heilt greit å parkera båten på tilhengar, og ikkje i båthamn. Men ei slik løysing er avhengig av fleire faktorar for at det skal vera praktisk:

  • fyrst av alt må ein ha plass til båthengar og båt...