segl og årer
Norseman AS

By: Kleppar | March 03, 2018

Dei siste dagane har mange spurt meg om Kina. NRKs Urix har hatt innslag om Kina i denne veka, og har sitert China Digital Times, og ein norsk professor i Oxford. Ein nemner at Kina vil ta bort to-periode begrensinga på president-embedet, og ymse sensur av ord på internett.


Kinas presidentembete
Det kinesiske president-embetet er i hovudsak seremonielt, utan serleg politisk makt. At ein opnar for at ein kan vera president i Kina lenger enn ti år (altså to periodar) burde ikkje vera serleg meir sjokkerande enn at at den seremonielle norske kongen sit på livstid.

Imidlertid er det kinesiske president-embedet gjerne kombinert med posisjonen som generalsekretær i kommunistpartiet. Denne stillinga har reell politisk makt, og det er ingen peri...

Category: Kina 

Tags: Kina, politikk