segl og årer
Norseman AS

By: Kleppar | May 03, 2018

BÅTDELING I STAVANGER 


www.delbåt.no
Har du gått turstien langs sjøen på Storhaug - Godalen, Ramsvig, Emmaus, Pannevigodden og Breivig - og drøymt om ein dorgetur rundt Stora Marøya, ein rotur til eit romantisk kveldsbad på Fladaskjeret, eit strandhogg på Litle Teistholmen, eller ein kvikk seilas til grillfest på Lindøy ein sommars kveld? Trudde du at dette bare var oppnåeleg med cabincruiser med soveplass og toalett, 40 fots seglyacht, eller ein plastbåt med 150 HK på hekken? Drøymde du om ein enkel båt som kosta mindre enn inngangsbilletten til, og medlemskapet i ei båtforening?

Syns du det er meir gjevande med årer og segl enn å vri på eit gasshandtak? Har du barn som du vil aktivisera med segling og roing, heller enn å be dei klamra seg fast til eit rekkverk i 25 knops fart? Og er du meir interessert i sporadisk bruk av båt, og mindre interessert i båtstell og båtpuss?


Båtdeling i Stavanger er eit lokalt tilbod til dei innbyggarane i byen som er glade i det kystnære og enkle båtlivet, men som av ulike grunner ikkje kan, eller ikkje vil, ha eigen båt.


TILBODET

Båtdelingsordninga tilbyd:


  • bruk av båt på time- eller dagbasis

  • enkel og sikker båt for opp til fem personar; primærframdrift er årer og segl

  • bestilling og betaling for båtbruk på internett

  • henting og levering av båt i Emmausbukta eller Hillevåg båtforening


ORGANISERING

Båtdelingsordninga vil bli organisert  i form av eit samvirke (som er vanleg for mange bilkollektiv). I eit samvirke (SA) er det medlemmene som bestemmer, ikkje investorar.


Medlemmene i båtdelingssamvirket betaler ein andel, ei årleg medlemsavgift, og i tillegg ein leigesum per tidseining ved bruk av båt (t.d. time eller dag).


Det kan vera ynskjeleg at dei som er medlemmer i samvirket har båtførarprøva, eller på anna vis dokumenterer grunnleggjande sjømannskap.


Samvirket eig båtar og utstyr, og sørger for registrering i småbåtregisteret, forsikring osv.

Medlemmer får tilgang til naust med båt og utstyr.


Samvirket etablerer og driv ein nettstad for tinging av båt: www.delbåt.no.


Båtdelingstilbodet er foreslått i samråd med Storhaug frivilligsentral.


BÅTAR, UTSTYR, NAUST

Samvirket kjøper inn båtar (utan motor, eller med elektrisk påhengsmotor). Årer og segl til primærframdrift minskar risiko for ulykker (fart er farleg), og lettar vedlikehald, utan at det går ut over båtgleda. Base for to av båtane er eit naust i Emmausbukta på Storhaug (sjå kart nedanfor), med tilgang frå tursti til fots eller med sykkel. Andre båtar har landplass i Hillevåg båtforening for sjøsetjing med tralle på båtrampe. Ved Hillevåg båtforening er det god (og gratis) parkering for bil.


Både frå Emmaus-naustet og Hillevåg båtforening er det ein kort rotur til skjergarden utanfor Stavanger -  til Store Marøya om lag 20 minuttar, og til Lindøy på under ein time. Stavanger kommune eig naustet, men samvirket disponerer det. I Hillevåg båtforening er det landplass for fleire båtar, med sjøsetjing frå tralle.


Eksempel på passande båtar - stødige, sikre, og plass for 3-5 personar, ca. 5 m; årer og segl, evt. enkel påhengsmotor:


Naust i Emmausbukta for lagring av båtar og utstyr:Landplass og båtrampe i Hillevåg båtforening:

Vil du bli medlem?


Kontakt Erik Klepsvik


erik@klepsvik.info


982 13 705


v

Category: båtliv 

Tags: båtdeling, båtkollektiv 

By: Kleppar | April 30, 2018

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | April 22, 2018

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | March 03, 2018


De heldige får båtplass før rullator!

Eg er innflyttar til Storhaug - opphaveleg frå Sandnes, men har budd over tjue år i Kina, og ti år på Grünerløkka i Oslo. Kona (frå Beijing) og eg var samde om ein ting då me såg oss om etter bustad i Stavanger - han skulle vera nær sentrum og nær sjø; då måtte det bli Storhaug.


Her er det nok av butikkar, nok av stader der ein kan ta seg ein kopp kaffi eller ei øl, mange nok idrettsanlegg og badeplassar, og utmerka turstiar langs sjøen. Men for innflyttaren som har lyst på ein roleg tur på sjøen i båt, forblir det ein draum i mange år frametter.


Du kan sjølvsagt stå på venteliste for båtplass i ein av fleire av Storhaugs båtforeningar - Stavanger motorbåtforening i Hillevågsvatnet, Hillevåg båtforening...

Category: båtliv 

Tags: båtplass 

By: Kleppar | March 03, 2018

Dei siste dagane har mange spurt meg om Kina. NRKs Urix har hatt innslag om Kina i denne veka, og har sitert China Digital Times, og ein norsk professor i Oxford. Ein nemner at Kina vil ta bort to-periode begrensinga på president-embedet, og ymse sensur av ord på internett.


Kinas presidentembete
Det kinesiske president-embetet er i hovudsak seremonielt, utan serleg politisk makt. At ein opnar for at ein kan vera president i Kina lenger enn ti år (altså to periodar) burde ikkje vera serleg meir sjokkerande enn at at den seremonielle norske kongen sit på livstid.

Imidlertid er det kinesiske president-embedet gjerne kombinert med posisjonen som generalsekretær i kommunistpartiet. Denne stillinga har reell politisk makt, og det er ingen peri...

Category: Kina 

Tags: Kina, politikk 

By: Kleppar | February 25, 2018

Etter mykje fram og tilbake startar bygging av Phoenix III om kort tid. Sjå informasjon om båten her. Ferdig ein gong utpå våren, med båtopplagsplass i Ramsvig.


Bilderesultat for phoenix III

Category: nybygg 

Tags:

By: Kleppar | October 24, 2016

 

Jewell nr. 6 er på plass i Hillevåg båtforening. Var litt skeptisk til bøye og landfeste, men ser no, etter at seglsesongen går mot slutten, at det har gått greit. Vind frå aust er ikkje 

den beste der båten ligg; frå dei andre himmelretningane er det greit. Har hatt båten på tilhengar ein gong til inspeksjon, elles har han lege i sjøen. Sommaren var sånn passeleg, men hausten har vore flott; den siste seglturen var 23. oktober; båten går på land i veke 43.

Det er småting som skal oppgraderast i løpet av vinteren, men elles er eg godt nøgd med båten.

Mine tre motorar - ein to hestars Honda luftkjølt, ein fem hestars vasskjølt Mercury, og ein tre hestars ePropulsion elektrisk - er kanskje i det meste laget, men det har vore nyttig å testa dei ...

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | June 25, 2016

Etter å ha henta den nye båthengaren i Fredrikstad 11. juni, møtte eg båtbyggar Aidis Jaškevičius  i Svinesund same ettermiddag; deretter testsjøsetjing i Fredrikstad same kveld. Køyring med hengar og båt frå Oslo sundag morgon, etter ei overnatting om bord i båten (på ein rasteplass utanfor Drammen).

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | June 08, 2016

Båten er ferdig mala og lakkert; rigging går føre seg. Båten blir levert i midten av juni.

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | April 08, 2016

Skroget blei snudd 7. april. Kjøl er på plass, og skroget er grunna på utsida.  Stormasta, som er hol, mesanmast, bom og årer er også nesten ferdige. Neste steg er innreiing, dekk og styrhus. Om alt går etter planen er båten ferdig tidleg i mai.

Sjå oppdaterte foto av byggeprosessen nedanfor.


Jewell "Lili" project

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | February 26, 2016

Etter ein langsam start med med mykje att og fram hausten 2015, blei marin kryssfinér kjøpt frå danske Bowa, med ankomst Lithauen tidleg i januar 2016. I byrjinga av februar blei all kryssfinér CNC-skoren av eit lokalt firma; etter det eg kan sjå blei det gjort godt og profesjonelt arbeid. Bygging av skroget (opp-ned) tok til kort tid etter.

Beslag er bestilt frå italienske Viadana. Har diskutert seglføring med Vivier og båtbyggjar, og bestemt at eg ikkje kjem til å utstyra båten med spinnaker; gaffelriggen er effektiv nok på slør og lens (betre enn bermudariggen), der ein spinnaker kunne vore nyttig.


I løpet av februar har eg også bestilt to motorar - ein elektrisk ePropulsion Spirit 1.0 L, med dobbelt så stor batterikapasitet som Torqeedo...

Category: Ingen 

Tags: seglbåt 

By: Kleppar | January 15, 2016

Foto av båtramper nær Stavanger sentrum; dei fleste kan nyttast gratis eller mot litt betaling.

Stavanger båtramper

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | December 01, 2015

Min Storm 19 blei bygd i 2005 av Swallow Boats - som no heiter Swallow Yachts, ein båtbyggar i Wales som på den tida leverte teikningar, byggesett og ferdige småbåtar for bygging i kryssfinér/epoksy.


På eit tidleg tidspunkt var det klart at framdrifta for min båt skulle vera årer og segl. Norske tradisjonelle båtar, oselvaren spesielt, var ein inspirasjon, men eg mangla interessa for tjørebreding, naglar, hampetau, hogde halsar og anna som fartøyvernfolka brenn for, og som ikkje er til å unngå om du skaffar deg ein tradisjonelt bygd båt.  Eg fekk tak i  Iain Oughtreds katalog; ein lesefest for ro- og segle-entusiastar! Her fann eg båtar etter min smak, med berre ei ulempe; hans teikningar er for sjølbyggarar, og i det lægret hadde eg ingen a...

Category: Ingen 

Tags:

By: Kleppar | November 29, 2015

Er du ein av dei mange som har lyst på båt, men ingen stad å ha han? Står du på venteliste for båtplass i ei småbåthamn? Utset du kjøp av båt til båtplassen omsider blir tildelt? Eg vil gjerne ta til orde for eit alternativ båteigarskap!


Er lysten på båt større enn tålmodet til å venta på båtplass kan du løysa dette ved å ha båt på tilhengar, som du sjøset kvar gong du bruker han. Dei fleste båteigarar her i landet eig ein båt som er mellom fire og sju meter lang; er båten ikkje for tung, motoren ikkje for stor, og overbygget ikkje for ruvande går det heilt greit å parkera båten på tilhengar, og ikkje i båthamn. Men ei slik løysing er avhengig av fleire faktorar for at det skal vera praktisk:

  • fyrst av alt må ein ha plass til båthengar og båt...